ગુજરાત ના કલાકાર એક દિવસના કાર્યક્રમ ના કેટલL રૂપિયા લે છે ? જાણો

Dhirubhai sarvaiya

Gaman santhal

Geeta Rabari

Jignesh kaviraj

Kinjal dave

Kirtidan gadhvi

Mayabhai ahir

Sairam dave